Finans

Hvilke krav stilles det?

Du må ha fylt 18 år og i mange tilfeller gjerne 20 eller 23 år for å få et lån godkjent. Utover dette må du være bosatt i Norge, du må ha en fast inntekt som samsvarer med det beløp du ønsker å låne samt ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Du må ha fylt 18 år og i mange tilfeller gjerne 20 eller 23 år for å få et lån godkjent. Utover dette må du være bosatt i Norge, du må ha en fast inntekt som samsvarer med det beløp du ønsker å låne samt ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Tags :