Blogg

Hva er en medlåner?

En medlåner er en person som er medansvarlig for lånet sammen med deg. Dette er normalt en samboer eller en ektefelle, men kan også være foreldre i noen tilfeller. Uansett er det slik at om lånet ikke blir betalt tilbake som avtalt, så er dere begge to ansvarlige for lånet og banken kan kreve innfrielse av lånet fra begge parter.

Tags :